ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತರ ತಾಣಗಳು


ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. techkannada(at)gmail(dot)com

1 comment:

  1. ನನ್ನದೊಂದು ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ: kannadatech.blogspot.com
    ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

    ReplyDelete